Problematiken

Mer än 80 procent av de miljontals barn som i dag växer upp på barnhem har föräldrar i livet. Åratal av forskning visar tydligt att barn som växer upp på barnhem riskerar att fara illa både psykiskt och fysiskt. Trots detta ökar antalet barnhem kraftigt i många länder.

En viktig förklaring till det är att organisationer, kyrkor och privatpersoner från Europa och andra rika delar av världen fortsätter att stödja barnhem genom direkta medel, missionsresor, volontärarbete och turistbesök.

Varför placeras barn på barnhem?

Det finns många skäl till varför ett barn placeras på barnhem. I låginkomstländer är fattigdom den absolut vanligaste orsaken. Barnhemmen ses som ett sätt för föräldrar att ge barn tillgång till utbildning, mat, hälso- och sjukvård. I exempelvis Sri Lanka har 50 procent av barnen på barnhem placerats där på grund av fattigdom. I vissa fall sker placeringen på grund av vanvård, övergrepp, eller att barnet övergetts av sin familj. I andra fall beror det på diskriminering eller brist på lämpligt stöd för föräldrar eller vårdnadshavare till barn med fysiskt eller intellektuell funktionsnedsättning.

Oavsett anledning så har alla barn på barnhem varit med om svåra upplevelser och har därför ett särskilt stort behov av trygghet, integritet och stabila relationer till vuxna.

"Jag ville bara åka hem"

Läs Prak Silens berättelse

"Vi förlorade vår värdighet"

Läs Stephen Ucembes berättelse

Vad säger FN?

Alla FN:s 193 medlemsstater har slagit fast att institutionsvård (barnhem) är skadligt för barn och att existerande institutioner bör fasas ut. I en resolution om barns rättigheter betonas att en uppväxt i en trygg familj är avgörande för barns utveckling, hälsa och välbefinnande. Resolutionen som antogs 18 december 2020 betonar medlemsstaternas ansvar för att utveckla och förbättra förebyggande insatser med tidigt stöd till utsatta familjer samt utveckling av olika typer av familjeplaceringar för de barn som inte kan bo kvar med sina föräldrar.

En global koalition, med Childhood och Erikshjälpen från Sverige samt 254 andra barnrättsorganisationer från hela världen, har tagit fram de rekommendationer som resolutionen bygger på.

Resolutionen slår tydligt fast att barnhem inte är en bra plats för barn och att de i största möjliga mån ska få växa upp i en familjemiljö och inte skiljas från sina föräldrar i onödan. I och med att denna resolution antogs av alla FN:s medlemsländer ger det politisk tyngd i det fortsatta arbetet för att uppmuntra, stödja och bidra till systemförändring med barns bästa i fokus. Institutioner som bidrar till att barn i onödan skiljs från sina föräldrar och syskon bör minska till förmån för familjebaserade insatser.

Har du barnhemskoll?

Gör vårt test idag

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att vi kan mäta trafik och räkna besökare och få information om hur besökare använder vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte tjänsten som det är tänkt.

cookies