Summeringar av rapporten “Så har covid-19 påverkat barn på barnhem”

Efter att rapporten om pandemins påverkan på barnhem (”Impact of COVID-19 on privately run residential care institutions”) släpptes i maj har författarna Rebecca och Kate tagit fram ”briefing notes”, dvs kortare sammanfattningar av rapporten med lite olika inriktningar. Här följer fyra stycken med inriktningarna:

Givare (Donors) – Ladda ner

Aktörer på ett lokalt plan (In-country orgs) – Ladda ner

Översikt av rapporten (Research overview) – Ladda ner

Volontärer (Volunteers) – Ladda ner