Familjestöd istället för barnhem

Det bästa för barn är alltid att få växa upp i en familj. Det anser organisationen M’Lop Tapang, som på många olika sätt arbetar för att stötta och hålla ihop utsatta familjer i Kambodja.

Undersökningar visar att de flesta av Kambodjas barnhemsbarn har minst en förälder kvar i livet. Den vanligaste orsaken till att barn som inte är föräldralösa placeras på barnhem är fattigdom.

– Föräldrarna har kanske inte råd med mat, kläder eller utbildning till sina barn och tänker att en lösning är att skicka barnen till barnhem. Men på en institution kan barnen aldrig få sina behov av kärlek och uppmärksamhet tillgodosedda på samma vis som i en familj, säger Maggie Eno, chef på M’lop Tapang.

– Placering på barnhem, framför allt under barnens tidiga år, fördröjer deras emotionella, sociala och känslomässiga utveckling. I många fall påverkar det barnen för resten av livet.

För att förhindra att barn placeras på barnhem jobbar M’lop Tapang därför med att ge stöd till utsatta familjer. Tillsammans med föräldrarna arbetar organisationens personal för att identifiera problemen och hitta hållbara lösningar.

– Det allra viktigaste är att identifiera de problem som på sikt skulle kunna leda till att barnen inte kan bo kvar hemma. Oftast handlar det, som sagt, om fattigdom, att familjerna har svårt att klara försörjningen, säger Maggie Eno.

I samarbete med familjerna försöker M’lop Tapang hitta sätt att öka familjens inkomster. Det kan vara olika former av anställningar eller småföretagande.

– Vi kan också se till att de får gratis medicin, utbildning och hjälp med nödvändiga husrenoveringar – sådant som lättar den ekonomiska bördan. I kristider ger vi även nödhjälp i form av exempelvis mat, något som varit aktuellt nu under Covid 19-pandemin.

Utöver detta gör M’lop Tapang även psykosociala insatser. Det kan handla om samtalsstöd, familjerådgivning, undervisning i föräldraskap och insatser kring alkohol- och drogmissbruk.

Trots att det kan verka omöjligt så ser M’Lop Tapang att det är möjligt att förhindra placering av barn på barnhem – och att familjehemsmodeller fugerar alldeles utmärkt även i fattiga länder som Kambodja.

Även om utgångspunkten för M’lop Tapang alltid är att barn ska få växa upp i sina familjer, finns det situationer då detta inte är möjligt. Ibland är hemförhållandena alltför otrygga. Kanske förekommer missbruk, misshandel eller andra övergrepp inom familjen.

– Om familjesituationen är otrygg samarbetar vårt barnskyddsteam med lokala myndigheter för att hitta alternativa lösningar. För pojkar och flickor som behöver omedelbart skydd för en kortare period har vi ett korttidsboende, säger Maggie Eno.

För de barn som inte kan återvända hem hjälper M’lop Tapang till med en placering hos någon av barnens släktingar eller i ett familjehem.

– Våra familjehemsföräldrar är alla noggrant utvalda och utbildade i föräldraskap. De får självklart stöd och uppföljning via vårt team, säger Maggie Eno.
Hon berättar också att placering i familj inte bara är bättre för barnet – utan också mindre kostnadskrävande. Institutionsvård är runt tre gånger dyrare än familjehemsplaceringar.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att vi kan mäta trafik och räkna besökare och få information om hur besökare använder vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte tjänsten som det är tänkt.

cookies