Åka ut som volontär

Vad bör man tänka på?

Kanske har du, eller någon du känner, varit iväg utomlands som volontär?

Intresset för volontärresor ökar och barnhem är en av de mest populära placeringarna. Volontärer som betalar för möjligheten att under en tid hjälpa barn som lever i utsatthet och dessutom ofta fortsätter att samla in pengar till förmån för barnhemmet när de kommit hem, är en viktig inkomstkälla för många barnhem och volontärresebyråer. Ett flertal studier, tillsammans med erfarenheter och vittnesmål från berörda länder, tyder på att den ökade efterfrågan på barnhemsbarn att hjälpa faktiskt leder till en ökning av antalet barnhem.

I vissa fall är efterfrågan på barnhem ett uttryck för välmenande personers önskan att göra något gott för barn som lever i utsatthet. I andra fall startas barnhem som vinstdrivande företag, för att generera inkomster från dem som är villiga att ge av sin tid och sina pengar för att hjälpa.

Antalet företag som anordnar volontärplatser utomlands har de senaste åren ökat kraftigt – resor med inslag av volontärarbete beräknas nu vara ett av de snabbast växande turistområdena globalt. Volontärresebranschen beräknades 2008 omsätta runt 2 miljarder dollar genom att skicka ut en och en halv miljoner volontärturister. Den genomsnittlige volontären uppskattades betala 3 000 dollar.

De flesta som vill arbeta som volontärer har goda avsikter och tänker på barnens bästa – men ibland utan att vara medvetna om de risker som barnen kan utsättas för när de bor på institution.

Som volontär är du en av många. Även om ditt bidrag är gott, vad leder det till i längden?

 

Problematiken med volontärinsatser på barnhem:

Förstärker känslan av att bli övergiven. En del av problematiken med volontärresor till barnhem är att de ofta varar bara en kort period, vanligen högst ett par månader och ibland så kort som en eller ett par veckor. För barn vars anknytning redan störts av separation från den ursprungliga familjen, kan detta få allvarliga konsekvenser eftersom det förstärker känslan av att bli lämnad och övergiven. Barnet får svårt att bygga långvariga relationer med trygga vuxna som de kan knyta an till och det finns en risk att de lär sig att inte lita på andra.
Risker för övergrepp. Risken för barn att utsättas för våld, fysiska eller sexuella övergrepp är mycket högre i institutionsvården än i någon annan typ av vårdlösning. Risken ökar ytterligare när volontärer och besökare tillåts ha direktkontakt med barn, bland annat för att det normaliserar samröre med barn utan krav på kvalifikationer och bakgrundskontroller. Barn som redan är sårbara på grund av att de saknar trygga långvariga relationer med vuxna lär sig att det är okej att umgås med och följa med okända vuxna. Hur ska barnen veta skillnaden på vuxna som vill väl och de som vill utnyttja dem?
Brist på utbildning. Eftersom det i många fall saknas krav på utbildning eller erfarenhet hos volontärerna, är det inte säkert att barnen får vård, omsorg eller undervisning med kvalitet. Att i stället stärka den lokala personalens kompetens är ett viktigt steg i att kvalitetssäkra och öka tryggheten på institutioner för barn.

Fyra frågor om Barnhem

Dela testet med dina vänner!