Stödja barnhem?

Det finns en mängd rapporter från organisationer som verkar i länder där barnhem är vanligt förekommande, som pekar på att barn blir placerade på barnhem utan att andra sätt att stötta familjen övervägts. På vissa håll förekommer det en aktiv rekrytering av barn från fattiga familjer – ibland mot ersättning i form av pengar eller mat till de barn som är kvar, eller bara med löfte om en bättre framtid.

Föräldrar ska inte behöva lämna ifrån sig sina barn för att få hjälp. Och barn ska inte heller behöva separeras från sina föräldrar i onödan.

Den kunskapen finns och tillämpas redan i Sverige. Det betyder naturligtvis inte att alla barn som växer upp i en familj automatiskt har en god uppväxtmiljö, men vi vet att det är det alternativ som skapar bäst förutsättningar för barnen. Frågan är varför denna kunskap inte används när vi arbetar med barn i andra länder. 

Utmaningen är att inte låta vår välvilja hamnar snett och bidrar till att fler barn får växa upp utan föräldrar. 

Barnhemkollens konkreta mål är att människor som har ett stort hjärta för barn som lever i utsatthet, ska få hjälp att styra sitt engagemang mot den typ av insatser som är bäst för barnen. Vad det innebär i praktiken behöver avgöras i varje enskilt fall. Men de flesta barn vill inget hellre än att bo kvar med sina föräldrar, syskon eller släkt och få vara nära sina vänner. 

”Många barnhem drivs med helt fel motiv”

Barnhemsindustrins offer

Vad kan jag göra?

Att enbart sluta stödja barnhem är inget bra alternativ eftersom det kan leda till negativa konskekvenser för de barn som bor där i dag, men under en omställningsfas finns det en grundläggande fråga att ställa sig. Har barnhemmet en plan för hur varje barn ska kunna flytta hem till en familj?

Planen bör vara baserad på Barnkonventionen som lyfter:

  • Barns rätt till en familj 
  • Barns rätt till att få sin röst hörd 
  • Barns rätt till skydd 
  • Barns rätt till liv och utveckling (utbildning, hälsa och utrustas för vuxenlivet)  

Arbetet som sker på barnhemmet ska mynna ut i att barnen så småningom ska kunna flytta tillbaka till sin familj/by eller bli familjehemsplacerade.

  • Hur säkerställer barnhemmet att andra sätt att stödja barnet och familjen prövats innan barnet placerades där? 
  • Samarbetar barnhemmet med andra och låter barnen vara en del av det omgivande samhälle som de senare ska bli en del av? 
  • Har barnhemmet en policy för att säkerställa skydd av de barn som bor där?