Om Barnhemskollen

Barnhemskollen är ett upplysningsprojekt som drivs av Erikshjälpen tillsammans med World Childhood Foundation. Syftet är att sprida kunskap om hur barn påverkas av att växa upp på barnhem och uppmuntra till ett engagemang mot mer hållbara alternativ för barn som lever i utsatthet. 

I Sverige har en sådan attitydförändring i stor utsträckning redan skett, där fattigdom, brist på tillgång till skola eller sjukvård inte accepteras som skäl för att placera barn på institution. I stället är målsättningen främst att stötta familjen och därigenom barnet i sin naturliga miljö. När det inte fungerar avsätts resurser för att ge barnet en annan familj att bo i, en kortare eller längre tid.

I grunden bör bedömningen av vad som är bäst för barn i Sverige också gälla  för hur vi arbetar med barn i resten av världen. Hur ser du på barn när du reser som turist, när du åker som volontär eller när du ger pengar till organisationer och projekt? 

Vilka står bakom Barnhemskollen?

Barnrättsorganisationen Erikshjälpen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter. Alla insatser utgår ifrån ett holistiskt perspektiv men med särskilt fokus på barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd. Vi tror på barns delaktighet och barns egen förmåga att själva vara med och förändra sin situation. 

Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. De ger stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. Arbetet sker inom tre tematiska områden – Trygga relationer & miljöer, Barns trygghet på nätet och Barnvänligt stöd & bemötande.

Hur kan vi hjälpa till?

Childhood och Erikshjälpen bistår gärna i en omställningsprocess och har genom projektet ”Ur askan i elden” både kompetens och kapacitet att ge stöd till enskilda givare som vill utreda om en omställning från barnhem till familjebaserat stöd är möjligt.

Vi har teknisk kunskap för att ge råd och tips om hur en omställning kan ske utan att risker för barn ökar och hur man på ett ansvarsfullt sätt kan fasa ut stöd till barnhem och institutioner. Beroende på situation så kan detta ske på olika vis, men i bästa fall sker en utfasning av stöd till barnhem/institution parallellt med att stödet istället kanaliseras om till förebyggande insatser, stöd till familjer och stöd till återförening av barn som befinner sig på barnhemmet.

Ur Askan i Elden

I projektet ”Ur Askan i Elden” arbetar vi för alla barns rätt att växa upp i en trygg och kärleksfull familj. Vi gör detta för att motverka att barn skiljs från sina föräldrar i onödan och den omfattande användningen av barnhem. Genom projektet vill vi bidra till att resurser till barnhem istället investeras i förebyggande och familjestärkande insatser samt när det behövs i utveckling av familjebaserade placeringsalternativ såsom hos släktingar eller i fosterfamiljer. Vi söker upp och medvetandegör svenska givare till barnhem i andra länder, bidrar med praktiskt stöd till de som vill ändra inriktning och utvecklar praktiska och innovativa alternativ till institutionsplacering på plats i våra fokusländer. Ur Askan i Elden är ett samarbetsprojekt mellan Childhood och Erikshjälpen.

Kontaktuppgifter 
Daniel Gleisner
Projektledare Erikshjälpen
Daniel.gleisner@eriksdevelopment.org

Joel Borgström
Projektledare Childhood
Joel.borgstrom@childhood.org

Barnhemsdialogen

Barnhemsdialogen erbjuder dialog och föreläsningar om barnhems vara eller inte vara, barns rättigheter och hur man kan stödja barn på bästa sätt.

Barnhemsdialogen är ett samarbete mellan Svenska Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan och Erikshjälpen.

Kontaktuppgifter
Bitte Arréhn
Informatör och projektledare Barnhemsdialogen
bitte.arrehn@erikshjalpen.se
Tel 0709 373306