Om Barnhemskollen

Ett samarbete mellan Erikshjälpen och Childhood

Barnhemskollen är ett upplysningsprojekt som drivs av Erikshjälpen tillsammans med Childhood. Syftet är att sprida kunskap om hur barn påverkas av att växa upp på barnhem och uppmuntra till ett engagemang mot mer hållbara alternativ för att stödja barn som lever i utsatthet.

När det gäller barn i vårt eget land har en sådan attitydförändring i stor utsträckning redan skett. I Sverige skulle fattigdom, brist på tillgång till skola eller sjukvård inte accepteras som skäl för att placera barn på institution. I stället görs allt för att stötta familjen och i de fall det inte räcker ge barnet en annan familj att bo i, en kortare eller längre tid.

Nu är det dags att se med samma ögon på barn i resten av världen. Hur ser du på barn när du reser som turist, när du åker som volontär eller när du ger pengar till organisationer och projekt?

Tycker du att alla barn har rätt till en familj?

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö. Barn utvecklas genom samspel och stimulans från vuxna som känner barnet väl och svarar på dess behov. Enligt FN:s barnkonvention ska barn inte separeras från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. För barn som inte kan bo kvar med sina ursprungsfamiljer har FN tagit fram riktlinjer som tydligt säger att barn i första hand ska placeras i andra familjer och att barnhem alltid ska vara ett sista alternativ.

Visste du att 4 av 5 barnhemsbarn inte är föräldralösa?

Den generella bilden är att barn som bor på barnhem är föräldralösa men faktum är att cirka 80 procent av världens omkring åtta miljoner barnhemsbarn har minst en förälder i livet. Många barn separeras med andra ord från sina familjer i onödan, i stället för att få tillgång till omsorg och stöd i sin hemmiljö.

Känner du till att antalet barnhem ökar kraftigt?

Under det senaste decenniet har antalet barnhem i flera länder runt om i världen ökat kraftigt. Ett flertal studier, tillsammans med erfarenheter och vittnesmål från berörda länder, tyder på att ökningen till stor del drivs av resursflöden från rika länder i det globala nord.

Visste du att det inte behöver vara så här?

Det finns många sätt att stödja familjer som lever i utsatthet så att de själva ges förutsättningar att kunna ta hand om sina barn. Många organisationer och projekt arbetar förebyggande för att ge stöd till familjer att hitta försörjning så att de kan ta sig ur fattigdom och prioritera sina barns behov och framtid. Det bästa vi kan göra för barn som lever i utsatthet är att stärka skyddsnäten runt barnen och alla de krafter som tillsammans kämpar för att barn ska ha det bra.

Barnhemskollen görs i samarbete mellan:

med stöd från: