Om Barnhemskollen

Barnhemskollen är ett upplysningsprojekt som drivs av Erikshjälpen tillsammans med Childhood. Syftet är att sprida kunskap om hur barn påverkas av att växa upp på barnhem och uppmuntra till ett engagemang mot mer hållbara alternativ för att stödja barn som lever i utsatthet.

Varför startades Barnhemskollen?

Över åtta miljoner barn i världen uppskattas bo på barnhem. De flesta som skänker pengar och tid till barnhem är inte medvetna om att runt 80 procent av barnen på barnhem har minst en förälder i livet och att stöd till barnhem kan bidra till att separera barn från sina familjer i onödan. De flesta är heller inte medvetna om att stödet kan ske på bekostnad av hjälp till familjer som vill kunna ta hand om sina barn, då resurser hellre satsas på att bygga och driva barnhem.

Vi har under det senaste decenniet sett hur antalet barnhem i flera länder har ökat kraftigt. Detta sker trots nationella regelverk och riktlinjer från FN som tydligt uttrycker att institutionsvård ska vara sista alternativet. Ett exempel på detta är Kambodja där antalet barnhem har ökat med 75 % mellan 2005 och 2010. Ett flertal studier tillsammans med lokala erfarenheter visar att ökningen till stor del drivs av pengar från västvärlden och att det finns en dokumenterad koppling till resande och turism. Genom Barnhemskollen vill vi sprida kunskap om konsekvenser för barn av att växa upp på institution och peka på möjligheter till andra alternativ. Vi vill också synliggöra hur det svenska givandet och resandet ser ut och vad det ger för effekter.

Vilka står bakom Barnhemskollen?

Barnhemskollen är ett upplysningsprojekt som drivs av Erikshjälpen tillsammans med Childhood. Syftet är att sprida kunskap om hur barn påverkas av att växa upp på barnhem och uppmuntra till ett engagemang mot mer hållbara alternativ för att stödja barn som lever i utsatthet.

När det gäller barn i vårt eget land har en sådan attitydförändring i stor utsträckning redan skett. I Sverige skulle fattigdom, brist på tillgång till skola eller sjukvård inte accepteras som skäl för att placera barn på institution. I stället görs allt för att stötta familjen och i de fall det inte räcker ge barnet en annan familj att bo i, en kortare eller längre tid.

Nu är det dags att se med samma ögon på barn i resten av världen. Hur ser du på barn när du reser som turist, när du åker som volontär eller när du ger pengar till organisationer och projekt?

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö.

Barn utvecklas genom samspel och stimulans från vuxna som känner barnet väl och svarar på dess behov. Enligt FN:s barnkonvention ska barn inte separeras från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. För barn som inte kan bo kvar med sina ursprungsfamiljer har FN tagit fram riktlinjer som tydligt säger att barn i första hand ska placeras i andra familjer och att barnhem alltid ska vara ett sista alternativ.

4 av 5 barnhemsbarn inte är föräldralösa.

Den generella bilden är att barn som bor på barnhem är föräldralösa men faktum är att cirka 80 procent av världens omkring åtta miljoner barnhemsbarn har minst en förälder i livet. Många barn separeras med andra ord från sina familjer i onödan, i stället för att få tillgång till omsorg och stöd i sin hemmiljö.

Antalet barnhem ökar kraftigt.

Under det senaste decenniet har antalet barnhem i flera länder runt om i världen ökat kraftigt. Ett flertal studier, tillsammans med erfarenheter och vittnesmål från berörda länder, tyder på att ökningen till stor del drivs av resursflöden från rika länder i det globala nord.

Det behöver inte vara så här.

Det finns många sätt att stödja familjer som lever i utsatthet så att de själva ges förutsättningar att kunna ta hand om sina barn. Många organisationer och projekt arbetar förebyggande för att ge stöd till familjer att hitta försörjning så att de kan ta sig ur fattigdom och prioritera sina barns behov och framtid.

Det bästa vi kan göra för barn som lever i utsatthet är att stärka skyddsnäten runt barnen och alla de krafter som tillsammans kämpar för att barn ska ha det bra.