Om Barnhemskollen

Barnhemskollen är ett upplysningsprojekt som drivs av Erikshjälpen tillsammans med Childhood. Syftet är att sprida kunskap om hur barn påverkas av att växa upp på barnhem och uppmuntra till ett engagemang mot mer hållbara alternativ för att stödja barn som lever i utsatthet. 

När det gäller barn i vårt eget land har en sådan attitydförändring i stor utsträckning redan skett. I Sverige skulle fattigdom, brist på tillgång till skola eller sjukvård inte accepteras som skäl för att placera barn på institution. I stället görs allt för att stötta familjen och i de fall det inte räcker ge barnet en annan familj att bo i, en kortare eller längre tid. 

Nu är det dags att se med samma ögon på barn i resten av världen. Hur ser du på barn när du reser som turist, när du åker som volontär eller när du ger pengar till organisationer och projekt? 

Vilka står bakom Barnhemskollen?

Barnrättsorganisationen Erikshjälpen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter. Alla insatser utgår ifrån ett holistiskt perspektiv men med särskilt fokus på barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd. Vi tror på barns delaktighet och barns egen förmåga att själva vara med och förändra sin situation. 

Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. De ger stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. Arbetet sker inom tre tematiska områden – Trygga relationer & miljöer, Barns trygghet på nätet och Barnvänligt stöd & bemötande.

Kontaktuppgifter 

Daniel Gleisner
Projektledare Erikshjälpen
Daniel.gleisner@eriksdevelopment.org

Joel Borgström
Projektledare Childhood
Joel.borgstrom@childhood.se