Har du Barnhemskoll?

Har du koll på problematiken kring barn och barnhem?

Samtal, dialog och seminarier

Stöd i diskussion om de svåra frågorna kring att förändra sitt arbete med barnhem.

Praktiskt stöd i förändring

Hjälp att byta riktning på arbetet kring barnhem.

Barns lycka ligger i vuxnas händer.

Erikshjälpen och Childhood vill höja frågan kring barnhem.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö. Barn utvecklas genom samspel och stimulans från vuxna som känner barnet väl och svarar på dess behov.

Enligt FN:s barnkonvention ska barn inte separeras från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. Läs vad FN säger om barnhem.

För barn som inte kan bo kvar med sina ursprungsfamiljer har FN tagit fram riktlinjer som tydligt säger att barn i första hand ska placeras i andra familjer och att barnhem alltid ska vara ett sista alternativ.

Frågor och svar kring barnhem

Vad säger FN om barnhem?

FN har antagit en resolution som uppmanar medlemsstaterna att fasa ut existerande institutioner och istället stödja utsatta familjer samt familjehemsvård.

Om man redan stödjer ett befintligt barnhem?

Att förändra sin finansiering behöver ta tid under en omställningsfas. I detta arbetet erbjuder vi Barnhemsdialogen som ett hjälp att skapa forum för samtal kring frågorna, samt Ur Askan där vi praktiskt kan hjälpa organisationer att ändra sitt arbete kring barnhem.

Kan barnhem vara okej?

Småskaliga institutioner med hög kvalitet och i så familjelik miljö som möjligt kan gälla vid akuta sammanhang.

Vad är det för fel med barnhem?

En uppväxt på barnhem kan leda till stora negativa konsekvenser för barn, både på kort och lång sikt. Rent ekonomiskt är faktiskt institutionsvård sex till tio gånger dyrare än stödinsatser till familjer i riskzonen och runt tre gånger dyrare än familjehemsplaceringar.

Utgå från dig själv

{

Om en familj i din närhet har svårt att ta hand om sitt barn, fundera över hur du skulle önska att det löstes. Vore din första tanke att barnet borde omhändertas? Eller skulle du i första hand vilja att familjen fick hjälp med problemen? Om det inte är möjligt, vore din önskan inte då att barnet i andra hand skulle få bo i en familj som han eller hon känner, i tredje hand en fosterfamilj som granskats och fått stöd och först därefter, i sista hand, ett barnhem och då för så kort tid som möjligt? Tänk på samma sätt när det gäller barn i andra delar av världen.