Vad säger FN om barnhem?

Frågor och svar om barnhem
jan 27, 2020

För första gången har alla FN:s 193 medlemsstater slagit fast att institutionsvård (barnhem) är skadligt för barn och att existerande institutioner bör fasas ut.

Erikshjälpen och Childhood välkomnar FN:s resolution om barnhem.

I en resolution om barns rättigheter betonas att en uppväxt i en trygg familj är avgörande för barns utveckling, hälsa och välbefinnande. Resolutionen som antogs 18 december betonar medlemsstaternas ansvar för att utveckla och förbättra förebyggande insatser med tidigt stöd till utsatta familjer samt utveckling av olika typer av familjeplaceringar för de barn som inte kan bo kvar med sina föräldrar.

”Vi är så glada att ett långsiktigt arbete i den här frågan nu uppnått det här resultatet”

En global koalition, med Childhood och Erikshjälpen från Sverige samt 254 andra barnrättsorganisationer från hela världen, har tagit fram de rekommendationer som resolutionen bygger på.

– Detta ger oss och våra partners mer kraft i dialogen med myndigheter, fristående organisationer och privatpersoner.  Resolutionen slår tydligt fast att barnhem inte är en bra plats för barn och att de i största möjliga mån ska få växa upp i en familjemiljö, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

Erikshjälpen och Childhood har sedan 2017 arbetat tillsammans med projektet Barnhemskollen för att öka kunskapen om varför barnhem inte är bra för barn. Projektet ”Ur askan i elden”, med finansiering av Svenska Postkodlotteriet, drivs med samma målsättning.

– Vi är så glada att ett långsiktigt arbete i den här frågan nu uppnått det här resultatet. I förlängningen kommer det att betyda att många barn får möjlighet till en trygg uppväxt i familj, säger Peter Toftgård, programchef på Erikshjälpen.

”Det här ger politisk tyngd i det fortsatta arbetet för att uppmuntra, stödja och bidra till systemförändring med barns bästa i fokus”

Få känner till att mer än 80 procent av de miljontals barn som i dag växer upp på barnhem faktiskt har föräldrar i livet. Åratal av forskning visar tydligt att barn som växer upp på barnhem riskerar att fara illa både psykiskt och fysiskt. Trots detta ökar antalet barnhem kraftigt i många länder runt om i världen. En viktig förklaring till det är att organisationer, kyrkor och privatpersoner från Europa och andra rika delar av världen fortsätter att stödja barnhem, genom direkta medel, missionsresor, volontärarbete och turistbesök.

– I och med att denna resolution antogs av alla FN:s medlemsländer ger det politisk tyngd i det fortsatta arbetet för att uppmuntra, stödja och bidra till systemförändring med barns bästa i fokus. Vi möts ofta av argumentet att det inte finns några andra alternativ eller att ett visst barnhem är bättre än andra.  Men det som behövs, och som vi förhoppningsvis ser början på nu är ett paradigmskifte som innebär att man i högre grad prioriterar att hjälpa familjer som har det svårt snarare än ger stöd till institutioner som bidrar till att barn i onödan skiljs från sina föräldrar och syskon, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

För många barn medför brottet i relationen till föräldrar och andra släktingar att de känner sig oerhört ensamma, utlämnade och isolerade vilket bland annat speglas i statistik kring ökad självmordsrisk, ökad risk för kriminalitet och missbruk. FN har tagit fram riktlinjer för hur länder ska hantera barn som inte kan bo kvar med sina ursprungsfamiljer. Där framgår tydligt att barn i första hand ska placeras i andra familjer och att barnhem alltid ska vara ett sista alternativ och bara när man är säker på att det är för deras bästa. Små barn under tre år ska, enligt de riktlinjerna, aldrig bo på barnhem. Tydliga kopplingar finns mellan barnhemsbarn och trafficking/människohandel. Barn som vuxit upp på barnhem utgör en tydlig riskgrupp då deras skyddsnät ofta är obefintligt. 

Institutionsvård är sex till tio gånger dyrare än stödinsatser till familjer i riskzonen och runt tre gånger dyrare än familjehemsplaceringar.