Ur askan i elden

Stöttning i förändringsarbetet med ert engagemang för barn på barnhem. Vi erbjuder stöd och resurser i er omställning.

Vill ni påbörja ett förändringsarbete i ert engagemang för barn på barnhem?

Behöver förhållandena på barnhemmet som ni stöttar och/eller engagerar er i förbättras? Vill du och ditt sammanhang börja en långsiktig övergång till en tryggare miljö för barnen? Vill ni minska risken för att barn i onödan skiljs från sina familjer och placeras på institutioner genom att resurser styrs om från barnhem till familjestärkande insatser?

Vi vet att alla dessa frågor kan vara svåra och komplicerade på många sätt. Men vi tror på små förändringar i rätt riktning och att vi tillsammans med er kan skapa tryggare förutsättningar för barns specifika behov och jobba med familjestärkande insatser.

Vi erbjuder stöd och resurser i er omställning. Vi tror inte att alla sammanhang är lika men utifrån er specifika situation vill vi jobba tillsammans med er för att hitta nya lösningar och göra förbättringar utifrån befintlig verksamhet.

Projektet Ur Askan i Elden är ett samarbete mellan Childhood och Erikshjälpen.

Kom i kontakt med oss!

Vill du påbörja en förändring eller har du frågor och funderingar i ämnet?
Maila till: daniel.gleisner@eriksdevelopment.org

Förstärker känslan av att bli övergiven.

En del av problematiken med volontärresor till barnhem är att de ofta varar bara en kort period, vanligen högst ett par månader och ibland så kort som en eller ett par veckor. För barn vars anknytning redan störts av separation från den ursprungliga familjen, kan detta få allvarliga konsekvenser eftersom det förstärker känslan av att bli lämnad och övergiven.

Barnet får svårt att bygga långvariga relationer med trygga vuxna som de kan knyta an till och det finns en risk att de lär sig att inte lita på andra.

Risker för övergrepp.

Risken för barn att utsättas för våld, fysiska eller sexuella övergrepp är mycket högre i institutionsvården än i någon annan typ av vårdlösning. Risken ökar ytterligare när volontärer och besökare tillåts ha direktkontakt med barn, bland annat för att det normaliserar samröre med barn utan krav på kvalifikationer och bakgrundskontroller.

Barn som redan är sårbara på grund av att de saknar trygga långvariga relationer med vuxna lär sig att det är okej att umgås med och följa med okända vuxna. Hur ska barnen veta skillnaden på vuxna som vill väl och de som vill utnyttja dem?

Brist på utbildning.

Eftersom det i många fall saknas krav på utbildning eller erfarenhet hos volontärerna, är det inte säkert att barnen får vård, omsorg eller undervisning med kvalitet. Att i stället stärka den lokala personalens kompetens är ett viktigt steg i att kvalitetssäkra och öka tryggheten på institutioner för barn.

Frågor och svar kring barnhem

Vad säger FN om barnhem?

FN har antagit en resolution som uppmanar medlemsstaterna att fasa ut existerande institutioner och istället stödja utsatta familjer samt familjehemsvård.

Om man redan stödjer ett befintligt barnhem?

Att förändra sin finansiering behöver ta tid under en omställningsfas. I detta arbetet erbjuder vi Barnhemsdialogen som ett hjälp att skapa forum för samtal kring frågorna, samt Ur Askan där vi praktiskt kan hjälpa organisationer att ändra sitt arbete kring barnhem.

Kan barnhem vara okej?

Småskaliga institutioner med hög kvalitet och i så familjelik miljö som möjligt kan gälla vid akuta sammanhang.

Vad är det för fel med barnhem?

En uppväxt på barnhem kan leda till stora negativa konsekvenser för barn, både på kort och lång sikt. Rent ekonomiskt är faktiskt institutionsvård sex till tio gånger dyrare än stödinsatser till familjer i riskzonen och runt tre gånger dyrare än familjehemsplaceringar.