Resa som turist

Vad bör man tänka på?
När du reser som turist finns det i dag i många länder möjligheter att enkelt göra ett kortare eller längre besök på ett barnhem. Dessa besök kan säkert i många fall innehålla fina möten, lek och glädje. Men vad ger den här typen av korta visiter för signaler till de barn, vars hem är en turistattraktion? Tänk på att din resegrupp inte är den enda. Det finns barnhem som tar emot upp till fyra grupper per dag.

I vårt eget land är det en fullständigt omöjlig tanke att barn, som växt upp under utsatta levnadsförhållanden, skulle uppmanas att uppträda för grupper av turister eller följa med okända besökare på utflykt utan tillsyn. Men det är förödande nog  precis det som sker på många barnhem runtom i världen.

Hur kommer det sig att de flesta barnhem i många länder ligger i eller i närheten av populära turistmål? I Nepal finns nästan 90 procent av de registrerade barnhemmen i de fem mest populära turistdistrikten. Samma mönster finns i bland annat Kambodja, Uganda och Thailand.

Det är ingen slump. I turisttäta områden har barnhem blivit en lönsam affärsidé dit barn rekryteras för att visas upp för turister.

Systemet, som påminner starkt om trafficking, innebär i sig en exploatering av barnen samtidigt som det också utsätter dem för stora risker att utsättas för övergrepp och sexhandel.

 

Exempel från Kambodja:

Utsatta miljöer. Kambodja är ett exempel där turister som förgriper sig på barn är ett utbrett problem. För att få kontakt med barn är det inte ovanligt att förövarna söker sig till platser som skolor, kyrkor, tivolin – och barnhem.
Ingen bär ansvaret. Barn som inte har trygga vuxna i sin närhet är särskilt sårbara för exponering och exploatering. I länder med svaga myndigheter, bristfällig kontroll av institutioner och ett svagt rättssystem är det särskilt viktigt att säkerställa barnens rätt till trygghet och skydd.
Turistintäkter styr. Eftersom majoriteten av de barn som bor på barnhem i Kambodja har föräldrar kvar i livet, har regeringen satt upp målet att minska antalet barn på barnhem med en tredjedel inom tre år. Det innebär både att stoppa rekrytering av barn från familjer till barnhem och att stödja de familjer som kan och vill ta hand om sina barn så att barnen kan flytta hem. Så länge det finns en efterfrågan bland turister att få göra utflykter och besök på barnhem, kommer det med största sannolikhet också finnas tillräckligt stora ekonomiska incitament för dem som driver barnhem att se till att de kommer finnas kvar även i framtiden. Oavsett om barnens mamma, pappa eller andra nära anhöriga lever.

Fyra frågor om Barnhem

Dela testet med dina vänner!