Ska man skänka pengar till barnhem?

Frågor och svar om barnhem
jan 27, 2020

När många vill hjälpa just genom barnhem är det också dit stora resurser kanaliseras.

Det finns en mängd rapporter från organisationer som verkar i länder där barnhem är vanligt förekommande, som pekar på att barn blir placerade utan att andra sätt att stötta familjen övervägts. Det finns också rapporter som visar att barn aktivt rekryteras från fattiga familjer – ibland mot ersättning i form av pengar eller mat till de barn som är kvar, eller bara med löfte om en bättre framtid. Men föräldrar ska inte behöva lämna ifrån sig sina barn för att få hjälp. Och barn ska inte behöva separeras från sina föräldrar i onödan.

Den kunskapen finns och tillämpas redan i vårt eget land. Det betyder naturligtvis inte att alla barn som finns i en familj automatiskt har en god uppväxtmiljö, men vi vet att det är det alternativ som skapar bäst förutsättningar för barnen. Frågan är varför denna kunskap sedan går förlorad när vi engagerar oss för barn som lever i utsatthet i andra länder.

Utmaningen är att vår välvilja inte ska hamna snett och bidra till att fler barn placeras på barnhem.

Barnhemkollens konkreta mål är att människor som har ett stort hjärta för barn som lever i utsatthet, ska styra sitt engagemang mot den typ av insatser som är bäst för barnen. Vad det innebär i praktiken behöver avgöras i varje enskilt fall, men de allra flesta barn vill inget hellre än att bo kvar med sina föräldrar, syskon eller släkt och få vara nära sina vänner.