Reglerar Sverige turism till barnhem för t ex resebyråer?

Fråga

”Har Sverige infört några regleringar och lagstiftning gällande på vilket sätt bland annat volontärresor får bedriva en verksamhet som marknadsför och möjliggör barnhemsturism?”

Svar

Så vitt vi vet finns det inte regleringar kring detta i Sverige. Det finns regleringar (förbud mot barnhemsvolontärturism) i Australien, troligen det första landet (så långt vi vet). Här kan du läsa mer om detta: https://www.bettercarenetwork.org/news-updates/newsletter/bcn-newsletter-december-2017-special-joint-issue-on-orphanage-trafficking-and-modern-slavery

Utgå från dig själv

Om en familj i din närhet har svårt att ta hand om sitt barn, fundera över hur du skulle önska att det löstes. Vore din första tanke att barnet borde omhändertas? Eller skulle du i första hand vilja att familjen fick hjälp med problemen? Om det inte är möjligt, vore din önskan inte då att barnet i andra hand skulle få bo i en familj som han eller hon känner, i tredje hand en fosterfamilj som granskats och fått stöd och först därefter, i sista hand, ett barnhem och då för så kort tid som möjligt?

Tänk på samma sätt när det gäller barn i andra delar av världen.

Stärk familjer och lokalsamhällen

Det bästa vi kan göra för barn som lever i utsatthet är att stärka skyddsnäten runt barnen och alla de krafter som tillsammans kämpar för att barn ska ha det bra. Om du vill vara med i det arbetet – ta dig tid att lära dig om, arbeta med eller bidra ekonomiskt till projekt som stöder barn i utsatta familjer och områden. Projekt som bidrar till familjers försörjning så att de kan ta sig ur fattigdom och prioritera sina barns behov och framtid.

Det kan också handla om projekt som skapar möjlighet för fler barn att gå i skolan, till exempel genom att se till att alla barn har tillgång till skolmaterial och skoluniform, utbildade lärare och att verka för att det finns barnomsorg och fritidsverksamhet så att föräldrarna kan arbeta.

Familjestöd kan hjälpa fler

Att placera barn på institution är runt sex till tio gånger dyrare än stödinsatser till familjer och runt tre gånger dyrare än familjehemsplaceringar. Tänk om de resurser som i dag samlas in och förmedlas till barnhem, i stället skulle läggas på stöd till familjer och insatser i barnens hemmiljö? Då skulle många fler barn få hjälp och fler föräldrar få möjlighet att själva ge sina barn en bättre framtid.