Om barnhem är problematiskt för barn, hur ska man då tänka kring barnbyar?

Fråga

”Jag stödjer en organisation som jobbar med barnbyar. Räknar ni även det som barnhem?”

Svar

Tack för din fråga och för ditt intresse kring frågan om barnhem. Vi har inget rakt svar, ja eller nej, på din fråga. Dels känner vi inte tillräckligt väl till hur den organisation som du stödjer jobbar, dels kan man se på en barnby ur lite olika perspektiv. Men vi vill gärna dela med oss av några grundläggande principer som kan hjälpa dig att tänka vidare.

  • Vår utgångspunkt är att barn alltid ska vara kvar hos sin egen familj om det inte är så att familjen tydligt är dysfunktionell. Ungefär så som socialtjänsten i Sverige fungerar. Om barnet tydligt mår dåligt av att bo kvar i sin familj kan man behöva placera barnet någon annanstans under en kortare eller längre period. Men i de allra flesta fall väljer man istället att ge stöd till familjen att klara av sin situation. Barn ska i alla fall inte behöva lämna sin familj på grund av fattigdom.
  • Om det handlar om barn som helt står utan familj eller där familjen är dysfunktionell så kan en familj i en barnby vara ett bra alternativ, åtminstone väsentligt mycket bättre än en större institution. Men det rimliga utifrån vårt sätt att se det är att boendet i en barnby är tidsbegränsat och att man arbetar för att barnet långsiktigt ska bo i en familj som är mer integrerad i samhället. Risken är att miljön i en barnby blir så konstgjord att man har svårt att anpassa sig till samhället när man blir vuxen.
  • Det finns också en aspekt av hur stor en barnbyfamilj kan vara och ändå fylla funktionen av en familj. Någonstans går man över gränsen och även ett familjeboende blir institution. Jag vet inte hur barnbyn som du stödjer jobbar och hur de ser på familjernas storlek. Men kanske kan du få svar på den frågan direkt hos dem.

Hoppas att det här ger dig svar på din fråga och lite vägledning i hur du kan tänka.

Utgå från dig själv

Om en familj i din närhet har svårt att ta hand om sitt barn, fundera över hur du skulle önska att det löstes. Vore din första tanke att barnet borde omhändertas? Eller skulle du i första hand vilja att familjen fick hjälp med problemen? Om det inte är möjligt, vore din önskan inte då att barnet i andra hand skulle få bo i en familj som han eller hon känner, i tredje hand en fosterfamilj som granskats och fått stöd och först därefter, i sista hand, ett barnhem och då för så kort tid som möjligt?

Tänk på samma sätt när det gäller barn i andra delar av världen.

Stärk familjer och lokalsamhällen

Det bästa vi kan göra för barn som lever i utsatthet är att stärka skyddsnäten runt barnen och alla de krafter som tillsammans kämpar för att barn ska ha det bra. Om du vill vara med i det arbetet – ta dig tid att lära dig om, arbeta med eller bidra ekonomiskt till projekt som stöder barn i utsatta familjer och områden. Projekt som bidrar till familjers försörjning så att de kan ta sig ur fattigdom och prioritera sina barns behov och framtid.

Det kan också handla om projekt som skapar möjlighet för fler barn att gå i skolan, till exempel genom att se till att alla barn har tillgång till skolmaterial och skoluniform, utbildade lärare och att verka för att det finns barnomsorg och fritidsverksamhet så att föräldrarna kan arbeta.

Familjestöd kan hjälpa fler

Att placera barn på institution är runt sex till tio gånger dyrare än stödinsatser till familjer och runt tre gånger dyrare än familjehemsplaceringar. Tänk om de resurser som i dag samlas in och förmedlas till barnhem, i stället skulle läggas på stöd till familjer och insatser i barnens hemmiljö? Då skulle många fler barn få hjälp och fler föräldrar få möjlighet att själva ge sina barn en bättre framtid.