Räknas barnbyar som barnhem?

Frågor och svar om barnhem
jan 17, 2020

Fråga

”Jag stödjer en organisation som jobbar med barnbyar. Räknar ni även det som barnhem?”

Svar

Tack för din fråga och för ditt intresse kring frågan om barnhem. Vi har inget rakt svar, ja eller nej, på din fråga. Dels känner vi inte tillräckligt väl till hur den organisation som du stödjer jobbar, dels kan man se på en barnby ur lite olika perspektiv. Men vi vill gärna dela med oss av några grundläggande principer som kan hjälpa dig att tänka vidare.

  • Vår utgångspunkt är att barn alltid ska vara kvar hos sin egen familj om det inte är så att familjen tydligt är dysfunktionell. Ungefär så som socialtjänsten i Sverige fungerar. Om barnet tydligt mår dåligt av att bo kvar i sin familj kan man behöva placera barnet någon annanstans under en kortare eller längre period. Men i de allra flesta fall väljer man istället att ge stöd till familjen att klara av sin situation. Barn ska i alla fall inte behöva lämna sin familj på grund av fattigdom.
  • Om det handlar om barn som helt står utan familj eller där familjen är dysfunktionell så kan en familj i en barnby vara ett bra alternativ, åtminstone väsentligt mycket bättre än en större institution. Men det rimliga utifrån vårt sätt att se det är att boendet i en barnby är tidsbegränsat och att man arbetar för att barnet långsiktigt ska bo i en familj som är mer integrerad i samhället. Risken är att miljön i en barnby blir så konstgjord att man har svårt att anpassa sig till samhället när man blir vuxen.
  • Det finns också en aspekt av hur stor en barnbyfamilj kan vara och ändå fylla funktionen av en familj. Någonstans går man över gränsen och även ett familjeboende blir institution. Jag vet inte hur barnbyn som du stödjer jobbar och hur de ser på familjernas storlek. Men kanske kan du få svar på den frågan direkt hos dem.

Hoppas att det här ger dig svar på din fråga och lite vägledning i hur du kan tänka.