Du som skänker pengar

Vad bör man tänka på?

Det finns en stor vilja att göra gott, inte minst för barn i utsatta livssituationer.

När många vill hjälpa just genom barnhem är det också dit stora resurser kanaliseras. Det finns en mängd rapporter från organisationer som verkar i länder där barnhem är vanligt förekommande, som pekar på att barn blir placerade utan att andra sätt att stötta familjen övervägts. Det finns också rapporter som visar att barn aktivt rekryteras från fattiga familjer – ibland mot ersättning i form av pengar eller mat till de barn som är kvar, eller bara med löfte om en bättre framtid. Men föräldrar ska inte behöva lämna ifrån sig sina barn för att få hjälp. Och barn ska inte behöva separeras från sina föräldrar i onödan.

Den kunskapen finns och tillämpas redan i vårt eget land. Det betyder naturligtvis inte att alla barn som finns i en familj automatiskt har en god uppväxtmiljö, men vi vet att det är det alternativ som skapar bäst förutsättningar för barnen. Frågan är varför denna kunskap sedan går förlorad när vi engagerar oss för barn som lever i utsatthet i andra länder.

Utmaningen är att vår välvilja inte ska hamna snett och bidra till att fler barn placeras på barnhem.

Barnhemkollens konkreta mål är att människor som har ett stort hjärta för barn som lever i utsatthet, ska styra sitt engagemang mot den typ av insatser som är bäst för barnen. Vad det innebär i praktiken behöver avgöras i varje enskilt fall, men de allra flesta barn vill inget hellre än att bo kvar med sina föräldrar, syskon eller släkt och få vara nära sina vänner.

 

Om du vill hjälpa barn som lever i utsatthet:

Utgå från dig själv. Om en familj i din närhet har svårt att ta hand om sitt barn, fundera över hur du skulle önska att det löstes. Vore din första tanke att barnet borde omhändertas? Eller skulle du i första hand vilja att familjen fick hjälp med problemen? Om det inte är möjligt, vore din önskan inte då att barnet i andra hand skulle få bo i en familj som han eller hon känner, i tredje hand en fosterfamilj som granskats och fått stöd och först därefter, i sista hand, ett barnhem och då för så kort tid som möjligt? Tänk på samma sätt när det gäller barn i andra delar av världen.
Stärk familjer och lokalsamhällen. Det bästa vi kan göra för barn som lever i utsatthet är att stärka skyddsnäten runt barnen och alla de krafter som tillsammans kämpar för att barn ska ha det bra. Om du vill vara med i det arbetet – ta dig tid att lära dig om, arbeta med eller bidra ekonomiskt till projekt som stöder barn i utsatta familjer och områden. Projekt som bidrar till familjers försörjning så att de kan ta sig ur fattigdom och prioritera sina barns behov och framtid. Det kan också handla om projekt som skapar möjlighet för fler barn att gå i skolan, till exempel genom att se till att alla barn har tillgång till skolmaterial och skoluniform, utbildade lärare och att verka för att det finns barnomsorg och fritidsverksamhet så att föräldrarna kan arbeta.
Familjestöd kan hjälpa fler. Att placera barn på institution är runt sex till tio gånger dyrare än stödinsatser till familjer och runt tre gånger dyrare än familjehemsplaceringar. Tänk om de resurser som i dag samlas in och förmedlas till barnhem, i stället skulle läggas på stöd till familjer och insatser i barnens hemmiljö? Då skulle många fler barn få hjälp och fler föräldrar få möjlighet att själva ge sina barn en bättre framtid.

Fyra frågor om Barnhem

Dela testet med dina vänner!