Om man redan stödjer ett befintligt barnhem?

Frågor och svar om barnhem
jan 16, 2020

Att bara avsluta sin finansiering är inte ett bra alternativ eftersom det kan leda till negativa konsekvenser för de barn som redan finns där, men under en omställningsfas finns några grundläggande frågor att ställa sig:

Barnhem bör vara en tillfällig lösning. Har barnhemmet en plan för varje barn som placeras?

Planen ska vara baserad på Barnkonventionen vilken lyfter:

  • Barns rätt till familj
  • Barns rätt till att få sin röst hörd
  • Barns rätt till skydd
  • Barns rätt till liv och utveckling (utbildning, hälsa, utrustas för vuxenlivet) 

Arbetet ska mynna ut i att barnen så småningom ska kunna flytta tillbaka till sin familj/by eller familjeliknande situation.

  • Hur säkerställer barnhemmet att andra sätt att stödja barnet och familjen prövats innan barnet placerades där?
  • Samarbetar barnhemmet med andra och låter barnen vara en del av det omgivande samhälle som de senare ska bli en del av?
  • Har barnhemmet en policy för att säkerställa skydd av de barn som bor där?