De flesta barn på barnhem är inte föräldralösa utan har hamnat där eftersom det finns en marknad i form av turister och volontärer.

Många som slutar gymnasiet gör en längre resa och kanske passar de på att volontärjobba i till exempel Kambodja, Vietnam, Thailand eller Nepal.

Den som hamnar på ett barnhem bör tänka efter både en och två gånger. De flesta barn på barnhem är inte föräldralösa utan har hamnat där eftersom det finns turister och volontärer som är villiga att stödja verksamheten ekonomiskt. Drivkrafterna bakom barnhemmen kan i värsta fall vara viljan att utnyttja barnen sexuellt.

Programmet är en del av Musikhjälpen 2017.

Utsatta miljöer

Kambodja är ett exempel där turister som förgriper sig på barn är ett utbrett problem. För att få kontakt med barn är det inte ovanligt att förövarna söker sig till platser som skolor, kyrkor, tivolin – och barnhem.

Ingen bär ansvaret

Barn som inte har trygga vuxna i sin närhet är särskilt sårbara för exponering och exploatering. I länder med svaga myndigheter, bristfällig kontroll av institutioner och ett svagt rättssystem är det särskilt viktigt att säkerställa barnens rätt till trygghet och skydd.

Turistintäkter styr

Eftersom majoriteten av de barn som bor på barnhem i Kambodja har föräldrar kvar i livet, har regeringen satt upp målet att minska antalet barn på barnhem med en tredjedel inom tre år.

Det innebär både att stoppa rekrytering av barn från familjer till barnhem och att stödja de familjer som kan och vill ta hand om sina barn så att barnen kan flytta hem. Så länge det finns en efterfrågan bland turister att få göra utflykter och besök på barnhem, kommer det med största sannolikhet också finnas tillräckligt stora ekonomiska incitament för dem som driver barnhem att se till att de kommer finnas kvar även i framtiden. Oavsett om barnens mamma, pappa eller andra nära anhöriga lever.