Barnhemsdialogen

Goda samtal om barnhem. Boka ett seminarium, en samtalkväll eller en studiecirkel. Vill du ha besök i din förening, kyrka eller skola?

Vi vill föra goda samtal för barns bästa.

I dag bor miljontals barn på barnhem runt om i världen. Cirka 80 procent av dem tros ha minst en förälder kvar i livet. Fattigdom är den vanligaste orsaken till att barn får växa upp på barnhem – inte att de är föräldralösa.

Barnhemsdialogen är ett samarbete mellan Erikshjälpen, Evangeliska Frikyrkan (länkat) och Svenska Alliansmissionen (länkat).

Kunskap förändrar
Att växa upp utan anknytning till sin familj och släkt ger barn men för livet, det vet vi i dag. Vi behöver skapa förutsättningar för att stödja hela familjen istället för att barn ska tvingas skiljas från sina föräldrar och syskon och hamna på barnhem, där föräldrarna ofta tror och hoppas att barnet ska få ett bättre liv.

Barnhem ökar
I dag går det att tjäna pengar på barnhemsverksamhet, vilket gör att antalet barnhem ökar. Barnen blir kvar på barnhemmen i åratal och kan som vuxna ha svårt att klara sig utan kunskap om familje- och vardagsliv eller det nätverk som en släkt kan ge.

Varje barn har rättigheter
För barn som redan i dag lever på barnhem är det viktigt att få en individuell plan för sitt liv och att bli lyssnad på, hjälp med skola och att hitta tillbaka till sin familj eller släkt, tillbaka till sin identitet. Om det är omöjligt att återintegreras i familjen bör barnen få växa upp i ett familjehem.

Utbilda familjehem
Att utbilda familjehem och öppna familjer för barnhemsbarn förekommer i flera länder med goda resultat. (länk) Barnhem eller institutionsboende kan behövas i akutlägen och under tiden situationen kring ett barn utreds, men barn ska bara bo på barnhem en begränsad tid.

Vi har tagit ställning
Barn har rätt att växa upp i en familj och Erikshjälpen arbetar för att så många barn som möjligt ska få den rättigheten tillgodosedd. I arbetet med att öka kunskapen om barnhem bland givare och allmänhet i Sverige jobbar Erikshjälpen med Barnhemsdialogen (tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen) och barnhemskollen.se (tillsammans med Childhood).

Erikshjälpen i samarbete med Childhood har också påbörjat ett projekt (Ur askan – I Elden länkat) för att både kartlägga och erbjuda stöd till organisationer som i dag driver barnhem men som önskar ställa om till annan verksamhet som hjälper barnen på ett bättre sätt.

Boka besök av Barnhemsdialogen
Vill du ha besök i din förening, kyrka eller skola och lyfta frågorna, få en föreläsning eller ha en workshop? Kontakta Bitte Arréhn, bitte.arrehn@erikshjalpen.se

Bli en barnrättsambassadör
Vill du fördjupa dig i frågor kring barns rättigheter och problematiken med barnhem och sedan sprida kunskapen vidare? Vi erbjuder utbildning och ett samarbetsforum under 2019 – 2021. Du får arvode för din insats.

Frågor och svar kring barnhem

Vad säger FN om barnhem?

FN har antagit en resolution som uppmanar medlemsstaterna att fasa ut existerande institutioner och istället stödja utsatta familjer samt familjehemsvård.

Om man redan stödjer ett befintligt barnhem?

Att förändra sin finansiering behöver ta tid under en omställningsfas. I detta arbetet erbjuder vi Barnhemsdialogen som ett hjälp att skapa forum för samtal kring frågorna, samt Ur Askan där vi praktiskt kan hjälpa organisationer att ändra sitt arbete kring barnhem.

Kan barnhem vara okej?

Småskaliga institutioner med hög kvalitet och i så familjelik miljö som möjligt kan gälla vid akuta sammanhang.

Vad är det för fel med barnhem?

En uppväxt på barnhem kan leda till stora negativa konsekvenser för barn, både på kort och lång sikt. Rent ekonomiskt är faktiskt institutionsvård sex till tio gånger dyrare än stödinsatser till familjer i riskzonen och runt tre gånger dyrare än familjehemsplaceringar.