Barnhemsdialogen

Goda samtal om barnhem. Boka ett seminarium, en samtalkväll eller en studiecirkel. Vill du ha besök i din förening, kyrka eller skola?

Vi vill föra goda samtal för barns bästa. Goda samtal till förändring.

Förändring av sättet att tänka runt barnhem, hur vi satsar våra pengar till hjälpverksamhet och hur vi förbättrar för de barn som bor på barnhem.

Tycker du att dessa tankar är intressanta. Boka ett seminarium, en samtalskväll eller en studiecirkel med oss!

Barnhemsdialogen är ett samarbete mellan Erikshjälpen, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.

Boka besök av Barnhemsdialogen

Vill du ha besök i din förening, kyrka eller skola och lyfta frågorna, få en föreläsning eller ha en workshop? Kontakta Bitte Arréhn, bitte.arrehn@erikshjalpen.se

Utsatta miljöer

Kambodja är ett exempel där turister som förgriper sig på barn är ett utbrett problem. För att få kontakt med barn är det inte ovanligt att förövarna söker sig till platser som skolor, kyrkor, tivolin – och barnhem.

Ingen bär ansvaret

Barn som inte har trygga vuxna i sin närhet är särskilt sårbara för exponering och exploatering. I länder med svaga myndigheter, bristfällig kontroll av institutioner och ett svagt rättssystem är det särskilt viktigt att säkerställa barnens rätt till trygghet och skydd.

Turistintäkter styr

Eftersom majoriteten av de barn som bor på barnhem i Kambodja har föräldrar kvar i livet, har regeringen satt upp målet att minska antalet barn på barnhem med en tredjedel inom tre år. Det innebär både att stoppa rekrytering av barn från familjer till barnhem och att stödja de familjer som kan och vill ta hand om sina barn så att barnen kan flytta hem. Så länge det finns en efterfrågan bland turister att få göra utflykter och besök på barnhem, kommer det med största sannolikhet också finnas tillräckligt stora ekonomiska incitament för dem som driver barnhem att se till att de kommer finnas kvar även i framtiden. Oavsett om barnens mamma, pappa eller andra nära anhöriga lever.

Frågor och svar kring barnhem

Vad säger FN om barnhem?

FN har antagit en resolution som uppmanar medlemsstaterna att fasa ut existerande institutioner och istället stödja utsatta familjer samt familjehemsvård.

Om man redan stödjer ett befintligt barnhem?

Att förändra sin finansiering behöver ta tid under en omställningsfas. I detta arbetet erbjuder vi Barnhemsdialogen som ett hjälp att skapa forum för samtal kring frågorna, samt Ur Askan där vi praktiskt kan hjälpa organisationer att ändra sitt arbete kring barnhem.

Kan barnhem vara okej?

Småskaliga institutioner med hög kvalitet och i så familjelik miljö som möjligt kan gälla vid akuta sammanhang.

Vad är det för fel med barnhem?

En uppväxt på barnhem kan leda till stora negativa konsekvenser för barn, både på kort och lång sikt. Rent ekonomiskt är faktiskt institutionsvård sex till tio gånger dyrare än stödinsatser till familjer i riskzonen och runt tre gånger dyrare än familjehemsplaceringar.